Author: VetDr. Pavol Zubrický; Althea Veterinary, Nitra, Slovakia

Lens luxation in dogs is a condition in which the lens is completely released from its physiological position and displaced either forward (into the anterior chamber) or backward (into the vitreous body). The cause of the disease is the disruption of the support ligaments responsible for fixing the lens. It is a serious, often very painful disease leading to blindness.

Luxácia šošovky u psa

Autor: VetDr. Pavol Zubrický; Althea Veterinary, Nitra

Luxácia šošovky u psa je stav, kedy dochádza k úplnému uvoľneniu šošovky z jej fyziologickej polohy a posunutiu buď smerom dopredu (do prednej očnej komory) alebo dozadu (do sklovca). Príčinou ochorenia je narušenie vlákien záväzného aparátu zodpovedných za fixáciu šošovky. Jedná sa o závažné, neraz veľmi bolestivé ochorenie vedúce k slepote. 

Lens Luxations in Dogs / PLL

Join our Newsletter!