Obsah

DrVet, PhD vo veterinárnej medicíne

Dr. Martin Mihály, PhD

Úloha zdravia tráviaceho traktu pri ovplyvňovaní kvality života a dlhovekosti. Hyaluronic acid a jeho ochranná úloha v črevnom trakte. Pochopenie procesu a zmiernenie aktivity spúšťačov auto-zápalových ochorení.

Zdravie, kvalita života a dĺžka života sú ovplyvňované množstvom faktorov. Vedecké dôkazy jednoznačne preukázali, že udržiavanie zdravého tráviaceho traktu môže výrazne ovplyvniť našu schopnosť zvládať vážne choroby. Rovnako dôležité je však vedieť, že gastrointestinálne problémy môžu slúžiť ako vstupné brány k zápalovým stavom, oslabenej imunite, alergiám, kožným poruchám a ešte závažnejším zdravotným komplikáciám.

Jednou špecifickou zložkou, ktorá hrá kľúčovú úlohu v zdravom trávení, je hyaluronic acid. V črevnom trakte plní ochrannú funkciu. Chráni jemnú sliznicu pred poškodením. Jeho prítomnosť je obzvlášť pozoruhodná v kontexte plemena Shar-Pei.

V tejto prednáške sa ponoríme do zložitých mechanizmov, ktoré sú základom zdravia trávenia. Preskúmame, ako hyaluronic acid prispieva k zachovaniu integrity čriev a prediskutujeme praktické stratégie na minimalizáciu citlivých spúšťačov spojených s autozápalovými ochoreniami u psov plemena Shar-Pei. 

chovateľka

Pernille Monberg

Holistický pohľad na chov: Dlhovekosť, kvalita života a praktické ukážky stratégie pri výbere rodičovských párov

Hovoríme veľa o dlhovekosti. Zdá sa, že vieme všetko, ale keď príde na konkrétne kroky, zistíme, že naša teória je slabá. A čo je horšie, nevieme ju reálne uplatniť v chovateľskej praxi. Prednáška, ktorá nám všetko objasní, bude prezentovaná špičkovým odborníkom, ktorý vykonala dlhodobý výskum plemena írsky vlčiak (Irish Wolfhound), ktorého výsledky sú aplikovateľné na všetky plemená. Sú pozoruhodné.

Autorka prednášky nám predstaví holistický prístup k chovu. Empiricky dokázala, že máme schopnosť predĺžiť životaschopnosť potomstva, ktoré vychádza z našich chovateľských staníc. Dnes nám povie viac o tom, čo štúdia ukázala, ako čítať rodokmene budúcich rodičov, ako správne pochopiť celý proces a ako sa rozhodovať pri výbere rodičovských párov. Našim cieľom je dlhovekosť a vysoká kvalita života našich potomkov až do staroby.

chovateľka, rozhodca FCI, chovateľská stanica Magic Sonet (FCI)

Mgr. Viera Staviarska

Shar Pei: Rovnováha krásy a zdravia. Staňte sa majstrom poznania štandardu plemena Shar Pei ako chovateľ, alebo ako rozhodca. Spoznajte detaily, ktoré robia šarpeja zdravým a elegantným plemenom.

Plemeno Shar Pei je príkladom harmónie medzi krásou a zdravím. Nedávno sme pochopili, že naše vedomosti o dôležitých vonkajších črtách plemena sú, úprimne povedané, len základné. Toto uvedomenie je skľučujúce a týka sa ako chovateľov, tak aj rozhodcov. Hoci často diskutujeme o používaní genetických testov na zabránenie prenosu chorôb, prehliadame význam znalosti exteriérových čŕt plemena a dodržiavania štandardov plemena – nielen pre prezentáciu na výstavách, ale aj preto, že tieto faktory môžu radikálne ovplyvniť zdravie jedinca a celej populácie. 

Niekedy môžu byť naše estetické preferencie zdraviu škodlivé. Ak chovatelia neustále preferujú tieto črty, riskujeme odchov jedincov so zdravotnými problémami. Fráza “Pretože sa mi to páči…” viedla k zániku mnohých plemien. 

Keď rozhodcovia neuplatňujú štandardy plemena prísne a chovatelia tvrdohlavo odmietajú uznať alebo pochopiť nuansy štandardu, môžu nevhodne nasmerovať majiteľov a budúcich chovateľov. To už spôsobilo problémy u iných plemien psov. Musíme sa vyhnúť tejto ceste a usilovať sa o budúcnosť, kde je plemeno Shar Pei v bezpečnej zóne a zdravé. 

Sústredenie sa na charakteristické črty plemena a ich presné posudzovanie môže prispieť k zdraviu plemena. Čelíme rozhodnutiu: Buď sa naučíme o rizikách spojených s extrémnymi (hypertyp) črtami plemena, alebo budeme čeliť problémom, ktoré s tým prichádzajú. A tým sú obštrukcie až zákaz chovu. Odložme svoje ega bokom a privítajme konštruktívnu kritiku. Musíme pozorne preskúmať a poznať, čo sa deje v našich chovateľských programoch. 

Táto prezentácia ukáže, ako nedostatočné vedomosti môžu poškodiť plemeno. Naším cieľom je motivovať každého, aby venoval pozornosť detailom. Takáto ochota a pokora pomôžu všetkým zúčastneným, od nováčikov až po chovateľov – matadorov s desaťročiami skúseností. 

Časy sa zmenili. Už nie je miesto pre zastarané teórie o plemenách ani pre intuitívny chov. Časy vyžadujú a žiadajú viac. Dôkladné poznatky a rešpekt k odborným faktom.

Počas tejto prezentácie identifikujeme naše slabé stránky kvôli nedostatku orientácie na detaily. Shar Pei je obľúbený pre svoj elegantný vzhľad. Vidíte túto eleganciu? Cítite ich živú energiu, keď ich pozorujete? 

Po tejto prezentácii budete mať hlbšie pochopenie toho, čo robí plemeno Shar Pei krásnym a zdravým plemenom, a stanete sa expertom na detaily, či už ako chovateľ alebo rozhodca.

 

Join our Newsletter!