Primary open angle glaucoma – POAG

Author: Mgr. Viera Staviarska

Primary open angle glaucoma, POAG, is an inherited eye disease that is more or less common in several breeds. The disease manifests itself at a young age. The first symptoms can be observed as early as 9–18 months of age. Sometimes they are very mild and the owner may not notice them in time.

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom - POAG

Autor: Mgr. Viera Staviarska

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom – POAG je dedičné ochorenie očí, ktoré sa viac, alebo menej objavuje u viacerých plemien (bígel, shar pei, basset, japonský šiba – inu, retríver, sibírsky hasky, americký a anglický kokeršpaniel, welšský špringer španiel, španielský vodný pes, dandie dinmont, doga, maďarská vižla, zlatý retríver a welšský terrier…v poslednej dobe boli zachytené aj prípady u krížencov)1. 

Primary open angle glaucoma – POAG

Join our Newsletter!